SCHWARZENBERSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL  
PLEŠNÉ JEZERO
ČESKÝ KRUMLOV 
VÝLETY
Český Krumlov Pro své umělecké a urbanistické hodnoty bylo město roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jméno města je zřejmě odvozeno od německého výrazu "Krumme Aue ", což česky znamená Křivý luh. V 15. a16.st. se v okolí Krumlova těžilo stříbro a zlato a Rožumberkové dokonce získali právo ražby vlastních mincí. Roku 1719 získali Krumlov Schwarzenberkové, za nichž došlo k velkolepé přestavbě zámku a města po vzoru císařské rezidence ve Vídni. Rozvoj průmyslu v 19.st. se městu vyhnul, a tak si Krumlov mohl uchovat svůj středověký charakter, pro nějž dnes patří mezi nejobdivovanější česká města.Státní hrad a zámek patří z architektonického hlediska mezi naše nejvýznamnější památky a svou rozlohou se řadí k nejrozsáhlejším ve střední Evropě. Zajímavou scénou je otáčivé divadlo z r.1958 v zámeckém parku, o jehož zachování se v poslední době vede tuhý boj.K nejcennějším památkám patří gotický kostel sv.Víta s hrobkou Viléma z Rožumberka, gotické a renesanční domy či jezuitský seminář s kolejí (dnes Hotel Růže), V bývalém pivovaře vzniklo umělecké centrum Egona Schieleho, věnované životu a díliu tohoto rakouského malíře, který zde často pobýval. HORNÍ PLANÁ - ČESKÝ KRUMLOV    27km Plešné jezero Pod vysokou stěnou nejvyšší hory české části šumavy, PLECHÉHO (1378m n.m.) se rozlévá jezero o ploše 7,5ha, vzniklé činností ledovce před asi 15 000 lety. Před příchodem k jezeru je rozsáhlé kamenné moře. Při výstupu od jezera na zalesněný vrchol plechého se dostaneme k 14m vysokému obelisku na paměť básníka Šumavy, ADALBERTA STIFTERA (1805 - 68) který je přímo nad jezerem ve výši 131 m. Od něj je nádherný výhled na jezero a šumavské lesy. Východisky na pěší túru k jezeru jsou buď Nová Pec (8km), nebo osada Jelení. V ní si můžeme prohlédnout tunel na Schwarzenberském kanále, postaveném v 18. století pro plavení dřeva ze Šumavy do Dunaje. Při stavbě kanálu byla upravena i hráz Plešného jezera. HORNÍ PLANÁ - NOVÁ PEC   10km Cyklotrasa Horní Planá -  Plešné jezero a zpět 50km  trasa vede po cyklostezkách Horní Planá Pernek, Nová Pec, Plešné jezero a zpět přes Jelení vrchy dále podél Schvarzenberského kanálu do Přední Zvonkové a odtud na přívoz Bližší Lhota - Horní Planá Schwarzenberský plavební kanál Staré vodní dílo Šumavy, je unikátní technickou památkou, kterou v 18. století navrhl a vybudovalv délce 52km stavební inženýr a geometr Josef Rosenauer. Kanál sloužil ke splavování dřeva z těžko přístupných hraničních lesů. Dnes kolem něj vede příjemná cyklotrasa Tip na cyklo i pěší výlet Z Horní Plané vlakem do Nového Údolí dále po trase Rossenauerův pomník a podél Schwarzenberského plavebního kanálu směr - Jelení Vrchy - Rosenauerova kaple - Rossbach - Nová Pec Z Nové Pece vlakem zpět do Horní Plané. Nenáročná trasa vhodná i pro pěší.(25km) V zimním období jsou podél Schwarzenberského plavebního kanálu značené běžecké tratě.
více info více info více info více info více info více info více info více info
© WEBMASTER PM 2010
více info více info více info více info

RESTAURACE PENZION ŠUMAVA - Horní Planá

Facebook